سینما بهار
گشت ارشاد 3
تاریخ: 13 آذر
20:05 22:00
آتابای
تاریخ: 13 آذر
16:10 20:10
سینما بهمن خوراسگان
دینامیت
تاریخ: 10 آذر
16:00 22:15
گشت ارشاد 3
تاریخ: 10 آذر
18:00 20:00 22:00
آتابای
تاریخ: 10 آذر
11:10 19:00 21:00 23:00
آتابای
تاریخ: 10 آذر
15:30 18:45
سینما ساحل
دینامیت
تاریخ: 06 آذر تا 09 آذر
10:15 12:20 17:25 18:00 19:45 23:30
درخت گردو
تاریخ: 06 آذر تا 09 آذر
11:55 19:35
پوست
تاریخ: 06 آذر تا 09 آذر
23:00
قهرمان
تاریخ: 06 آذر تا 09 آذر
13:25 15:55 19:10 20:10
گشت ارشاد 3
تاریخ: 06 آذر تا 09 آذر
12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 17:00 17:35 20:15 23:15
آتابای
تاریخ: 06 آذر تا 09 آذر
10:30 11:50 14:00 14:10 15:5 15:45 16:05 18:00 21:00 21:30 22:30 23:59
سینما سپاهان
قهرمان
تاریخ: 13 آذر
10:00 12:15 15:45 22:00
آپاچی
تاریخ: 13 آذر
14:00
گشت ارشاد 3
تاریخ: 13 آذر
14:15 16:30 4:00 20:15 22:00
آتابای
تاریخ: 06 آذر تا 12 آذر
11:30 16:45 18:45 20:30
سینما فرهنگ فولادشهر
دینامیت
تاریخ: 13 آذر تا 17 آذر
12:00 19:30 21:15
قهرمان
تاریخ: 13 آذر تا 17 آذر
18:30
گشت ارشاد 3
تاریخ: 13 آذر تا 17 آذر
15:30 17:30 19:00 21:00
شهر گربه ها
تاریخ: 13 آذر تا 17 آذر
10:30 14:00
سینما فرهنگیان
قهرمان
تاریخ: 04 آذر
19:45
سینما فلسطین
گشت ارشاد 3
تاریخ: 09 آذر تا 12 آذر
16:00 22:00
سینما مهتاب
دینامیت
تاریخ: 13 آذر تا 17 آذر
15:30 17:00 18:30 20:00 22:00
گشت ارشاد 3
تاریخ: 13 آذر تا 17 آذر
18:30 20:00 22:00
سینما یاسمن
گشت ارشاد 3
تاریخ: 09 آذر تا 12 آذر
17:30 19:15 21:00
پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
دینامیت
تاریخ: 10 آذر
11:10 15:30 22:50
قهرمان
تاریخ: 10 آذر
13:10 17:20 20:40 23:00
آباچی
تاریخ: 10 آذر
12:50 23:30
شهر گربه ها
تاریخ: 10 آذر
11:20 16:30 19:40 21:10
پردیس سینمایی چهارباغ
دینامیت
تاریخ: 09 آذر تا 12 آذر
10:00 11:45 15:00 16:00 17:45 20:15 20:45 23:45
قهرمان
تاریخ: 09 آذر تا 12 آذر
16:15
گشت ارشاد 3
تاریخ: 09 آذر تا 12 آذر
13:30 19:30 20:15 21:00 22:15 23:15
روزنامه اصفهان امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰، شماره 4229 ؛ 13 آذر 1400
روزنامه اصفهان امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین